Toward ultimate form of information and communication networks as social infrastructure

Laboratory Members

Laboratory members in 2022

Doctoral course students

 • Rui Kang
 • Kenta Takeda
 • Mengfei Zhu
 • Chenlu Zhang
 • Akito Suzuki
 • Kazuaki Ueda

Master’s course students

 • Takumi Sakai
 • Keigo Akahoshi
 • Honai Ueoka
 • Shintaro Ozaki
 • Kairi Tokuda
 • Seigo Hayashi
 • Shinya Horimoto
 • Jingxiong Zhang
 • Han Zhang
 • Zixiao Zhang
 • Nozomi Kita
 • Haruto Taka
 • Tomoki Takahashi
 • Shinji Noda
 • Kento Yokouchi

Undergraduate students

 • Kengo Arakawa
 • Reo Uneyama
 • Akito Kawaguchi
 • Taito Kikuchi
 • Riki Takahashi

International students are welcome to visit our laboratory or contact: <contact [at] icn.cce.i.kyoto-u.ac.jp>.
見学は随時受け付けています。希望者は佐藤准教授 <contact [at] icn.cce.i.kyoto-u.ac.jp> まで。

PAGETOP