Toward ultimate form of information and communication networks as social infrastructure

Laboratory Members

Laboratory members in 2021

Program-specific researcher

 • Fujun He
 • Yuncan Zhang

Doctoral course students

 • Rui Kang
 • Kenta Takeda
 • Mengfei Zhu
 • Chenlu Zhang
 • Akito Suzuki

Master’s course students

 • Takumi Sakai
 • Mitsuki Ito
 • Masamichi Oka
 • Keigo Kono
 • Daiki Masuda
 • Souhei Yanase
 • Keigo Akahoshi
 • Honai Ueoka
 • Shintaro Ozaki
 • Kairi Tokuda
 • Seigo Hayashi
 • Shinya Horimoto
 • Jingxiong Zhang
 • Han Zhang
 • Zixiao Zhang

Undergraduate students

 • Nozomi Kita
 • Haruto Taka
 • Tomoki Takahashi
 • Shinji Noda
 • Kento Yokouchi

International students are welcome to visit our laboratory or contact: <contact [at] icn.cce.i.kyoto-u.ac.jp>.
見学は随時受け付けています。希望者は佐藤助教 <contact [at] icn.cce.i.kyoto-u.ac.jp> まで。

PAGETOP